help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 november 1972 tot vaststelling van de nieuwe weddeschaal van de vaste secretaris van de Koninklijke Academie voor Franse Taal en Letterkunde en van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/11/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/1973
Pagina:2330
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking