help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 mei 1994 betreffende het minimumaantal betrekkingen van de organieke formatie van de politieambtenaren van de gemeentepolitie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/05/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/1994
Editie:1
Pagina:17617
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 23025
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking