help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/04/1971
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/04/1971
Pagina:5201
Advies van de Raad van State 11002 + 11059 + 11113 + 11119 + 11120 + 11126 + 11129 + 11130 + 11135 + 11147 + 11149 + 11189 + 11196 + 11205 + 11221
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning: 01/01/1972 (KB 25/10/1971)

01/01/1976 in bepaalde gevallen: zie artikel 48 van W 24/12/1976

Art. 59quater, vierde lid, 2° : 01/09/2014 (zie KB 27/05/2014, BS 05/08/2014, p. 57169)


Periode van geldigheid van 01/01/1972 tot ...
Opmerkingen 1) Terminologie: "Telkens wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling het Fonds voor arbeidsongevallen of het Fonds voor de beroepsziekten vermeldt of bedoelt, moet die bepaling worden gelezen alsof zij de Instelling vermeldt of bedoelt." (W 16/08/2016 'met betrekking tot de fusie van het fonds voor arbeidsongevallen en het fonds voor de beroepsziekten', art. 17). De Instelling is het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, afgekort "Fedris" (art. 3, eerste lid).

2) Art. 51bis, derde lid: die bepaling, ingevoegd bij KB 39 van 31/03/1982, is niet in werking getreden, ingevolge de gedeeltelijke vernietiging van art. 1 van KB 19/04/1982 door ARvS 24292 van 27/04/1984.

3) Art. 76 tot 83: toepassingsgebied gewijzigd bij KB 02/09/1991, 08/07/1992 en 07/09/2003