help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 14014 van 12 maart 1970

"De bepalingen onder de nrs. 4, 5 en 6 van de bij het koninklijk besluit van 11 juni 1968 (tot vaststelling van de betrekkelijke waarde van de graden voor de toepassing van het koninklijk besluit van 13 november 1967 houdende de uitvoeringsmaatregelen betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten en van de leden van de krijgsmacht) gevoegde tabel zijn vernietigd." (vertaling)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/03/1970
Nummer: 14014
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 06/11/1970
Pagina:11214
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Opmerkingen Opschrift: de woorden tussen haakjes werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.