help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 mei 1994 tot wijziging van de benaming van de instelling van openbaar nut "Inbel, Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie" in "De Belgische Federale Voorlichtingsdienst - FVD", in het Frans : "Le Service Fédéral belge d'Information - SFI" en in het Duits : "Der Belgischer Föderaler Informationsdienst - FID"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/05/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/1994
Pagina:17424
Advies van de Raad van State - -
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 15/07/2003