help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 februari 1970 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1966 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de raad van advies van de Verzekeringskas van het gewezen personeel in Afrika


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/02/1970
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/1970
Pagina:4565
Advies van de Raad van State U - D
Opmerkingen Zonder voorwerp ingevolge de opheffing van artikel 9 van de wet van 12 april 1965 bij artikel 43 van de wet van 28 december 1973