help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 december 1972 houdende goedkeuring van volgende internationale akten :
1. Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, lid-staten der Europese Gemeenschappen, het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;
2.Besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, tot de Europese Gemeenschap voor kolen en staal;
3. Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen, Bijlagen genummerd I tot XI, Protocollen genummerd I tot 30 en Briefwisseling betreffende de monetaire vraagstukken;
4. Slotakte en Bijgevoegde Documenten, opgemaakt te Brussel op 22 januari 1972


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/1972
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/1973
Pagina:901
Advies van de Raad van State 11626
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking