help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 februari 1971 houdende vaststelling van een aan sommige personeelsleden van het Bestuur der Posterijen toegekende forfaitaire verplaatsingsvergoeding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/02/1971
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/1971
Pagina:8238
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1971

Periode van geldigheid van 01/01/1971 tot ...