help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 juli 1972 tot benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters van de algemene vergaderingen van de maatschappijen voor afvalwaterzuivering opgericht bij artikel 8 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/07/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/1972
Pagina:9334
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 1976