help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 augustus 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 23 juli 1969, nr. 23, van 19 oktober 1970, en nr. 28, van 23 december 1970, genomen ter uitvoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/08/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/08/1972
Pagina:9068
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1972
Behalve Art 2 en Art 11: 01/12/1972