help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 juli 1972 houdende overgangsbepalingen met betrekking tot artikel 1293 van het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/07/1972
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/1972
Pagina:8162
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking