help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 juni 1972 betreffende de inrichting van het diplomatiek korps, het koninklijk besluit van 15 juli 1920 betreffende de inrichting van het consulair korps en van het koninklijk besluit van 16 augustus 1923 betreffende de inrichting van het korps der kanseliers, dragomannen en tolken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/11/1972
Pagina:12453
Advies van de Raad van State 11484