help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 mei 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juli 1967, tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van het beroep van handelaar in fourage en stro in de ambachts-, de kleine en middelgrote handels- en de kleine nijverheidsondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/05/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/06/1972
Pagina:6774
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 01/01/2006