help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 februari 1972 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1790 tot vaststelling van de regelen ter voorkoming van ongevallen veroorzaakt door de eventueel gebrekkige gezondheidstoestand van minderjarige wielrenners


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/03/1972
Pagina:3480
Advies van de Raad van State U - D