help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 december 1974 houdende regeling van het bevestigend depot als bedoeld in artikel 26 van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/12/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/01/1975
Pagina:52
  • 07/03/1975 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 12181
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1975