help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 november 1973 houdende goedkeuring van de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Volksrepubliek Polen, van het Protocol en van de wisselingen van brieven, ondertekend te Warschau op 11 februari 1972


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/11/1973
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/02/1974
Pagina:1594
Advies van de Raad van State 11836
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking