help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 december 1973 houdende goedkeuring van het bijzonder reglement op de comptabiliteit van het materieel bij het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/02/1974
Pagina:2291
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking