help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 oktober 1973 houdende toekenning van een presentiegeld en van het recht op terugbetaling van de reis- en verblijfkosten aan de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de raden van beroep bij de instellingen van openbaar nut die onder toezicht van de Minister van Openbare Werken staan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/10/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/11/1973
Pagina:12407
  • 12/12/1973 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1973