help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 september 1974 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 mei 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/09/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/10/1974
Pagina:12539
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking