help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 september 1974 met betrekking op de toepassing van artikel 1bis van het reglement betreffende het onderzoek van vaartuigen en vlotten die de Rijn bevaren - Officiële nummering van de vaartuigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/09/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/11/1974
Pagina:14244
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking