help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 augustus 1973 houdende goedkeuring van de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika, en van de wisseling van brieven, ondertekend te Washington op 2 september 1969


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/08/1973
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/1973
Pagina:14622
Advies van de Raad van State 11255
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking