help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 augustus 1973 houdende instelling van de examencommissie gelast met het uitbrengen van adviezen inzake de afwijkingen betreffende de indeling bij een taalgroep van het medisch en para-medisch personeel tewerkgesteld bij de commissie van openbare onderstand van het arrondissement Brussel-Hoofdstad en houdende aanduiding van de personen die zetelen in deze examencommissie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/08/1973
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/08/1973
Pagina:9290
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 12/08/1973