help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 26 augustus 1974 tot vaststelling van sommige vergoedingen voorzien in het het koninklijk besluit van 18 februari 1974 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 13 februari 1970 tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een rijkstegemoetkoming in de werkingskosten van de door het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn erkende kinderdagverblijven, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 5 mei 1971, 1 juli 1971 en 14 oktober 1971


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/08/1974
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/09/1974
Pagina:11303
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking