help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende tijdelijke maatregelen ten gunste van sommige ambtenaren van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/10/1973
Pagina:11834
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1973

Periode van geldigheid van ... tot 30/04/1999