help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 maart 1994 dat, voor de vergelijkende examens van het jaar 1994, het aantal hulp- en aanvullingsofficieren bepaalt die als beroepsofficier mogen overgaan en het aantal beroepsonderofficieren die als aanvullingsofficier mogen overgaan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/03/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/04/1994
Pagina:11325
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1994