help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 maart 1974 tot vaststelling van de weddeschalen van het personeel van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van het personeel der aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en aan de Bedrijfsraden gemene diensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/05/1974
Pagina:6603
Advies van de Raad van State --