help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 juli 1974 tot verhoging van het minimumbedrag van zekere rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Openbare Schatkist en tot uitvoering van andere wetsbepalingen betreffende deze pensioenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/07/1974
Pagina:9734
Advies van de Raad van State 12018
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking