help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 maart 1973 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1966 houdende het huishoudelijk reglement van de Nationale Commissie voor de Opgravingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/1973
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/1973
Pagina:14992
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking