help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 februari 1973 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1972, tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de bezoldigingsregeling van de secretarissen, adjunct-secretarissen en ontvangers van de agglomeraties en de federaties van gemeenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/02/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/03/1973
Pagina:3074
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1972