help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 januari 1973 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1963 betreffende de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en deze van de Krijgsmacht, vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten en machtiging van de Minister van Landsverdediging om een gedeelte van zijn bevoegdheden over te dragen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/02/1973
Pagina:1805
Advies van de Raad van State 11789
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 15

Periode van geldigheid van 20/02/1973 tot ...