help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 januari 1973 betreffende de afstand aan de Brusselse agglomeratie en aan de randfederaties van brandweermaterieel aangekocht door de Staat op verzoek van gemeenten wier bevoegdheden inzake brandbestrijding aan hen werden opgedragen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/01/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/03/1973
Pagina:3224
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking