help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 januari 1973 tot vaststelling van het beloop der rijksbijdrage in de werkingskosten van de erkende medische sportkeuringscentra


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/01/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/03/1973
Pagina:3711
  • 10/04/1973 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1973

Periode van geldigheid van 01/04/1973 tot ...