help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 januari 1973 tot instelling van de graad van "opsteller bij de gerechtelijke identificatie" bij de parketten van de rechtbanken van eerste aanleg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/01/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/1973
Pagina:1325
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1972

Periode van geldigheid van 01/01/1972 tot 01/04/2001