help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 maart 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1985 houdende vaststelling van de weddeschalen der bijzondere graden in de Diensten van de Eerste Minister


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/03/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/04/1994
Pagina:9379
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 4

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/1994