help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 februari 1974 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1965 betreffende de toelagen verleend aan de personeelsleden van de rijksonderwijsinrichtingen en van het Gemeentelijk Lyceum "Léonie de Waha", te Luik, die medewerken aan de pedagogische vorming van de toekomstige leerkrachten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/02/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/03/1974
Pagina:4558
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1972