help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 februari 1994 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1978 tot vaststelling van de personeel en van het meesters, vak- en dienstpersoneel van het Nationaal Geografisch Instituut


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/02/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/03/1994
Pagina:6725
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1993