help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 januari 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1986 tot vaststelling bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/01/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/03/1994
Pagina:6602
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking