help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 januari 1998 tot vaststelling van de wijze van uitgifte van de jaarlijkse "Fleur de Coin" muntreeks


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/01/1998
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/01/1998
Pagina:2522
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking