help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 7. juli 1997 zur Abänderung des Erlasses der
Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 19. Dezember 1996 zur Abänderung von Artikel 4 § 2 und
Artikel 5 des Ministeriellen Erlasses vom 23. März 1970 zur Festlegung der Bedingungen für die Gewährung
einer Beteiligung des Nationalfonds für die soziale Wiedereingliederung der Behinderten an den von den
Beschützenden Werkstätten getragenen Löhnen und sozialen Lasten sowie zur Aufhebung des Königlichen
Erlasses vom 23. März 1970 zur Festlegung der Sätze und der Modalitäten für die Gewährung der Löhne der
in den Beschützenden Werkstätten beschäftigten Personen mit Behinderung

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 7 juli 1997 tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 december 1996 tot wijziging van artikel 4, §2 en van artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleen in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden van toekenning van het loon aan de minder-validen, die in de beschermde werkplaatsen zijn tewerkgesteld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/07/1997
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/1998
Pagina:1935
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1997

Periode van geldigheid van 01/01/1997 tot ...