help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 4 november 1997 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de overheveling van RMT-personeelsleden betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/11/1997
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/1997
Editie:1
Pagina:35060
Advies van de Raad van State 26829
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1997

Periode van geldigheid van 01/03/1997 tot 01/07/2002