help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 november 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/1997
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/12/1997
Editie:1
Pagina:34768
Advies van de Raad van State 26517
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 04/01/1998 tot ...