help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 1997 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende sommige contractuele personeelsleden van het Ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, laureaat van een vergelijkend wervingsexamen georganiseerd door het Vast Wervingssecretariaat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/11/1997
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/12/1997
Pagina:32352
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking