help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 november 1997 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/11/1997
Pagina:31963
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 6

pp TT zie artikel 6