help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening van 13 januari 1994 ter wijziging van de agglomeratieverordening inzake exploitatie van taxidiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/01/1994
Aard van de akte: Verordening van de Brusselse Agglomeratie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/02/1994
Pagina:2066
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Artikel 7, § 2 : 15/04/1996 (BBHR 15/02/1996)

Periode van geldigheid van ... tot 01/08/2003
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.