help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 20583 van 24 september 1980

"Vernietigd wordt het koninklijk besluit van 6 december 1976 houdende vaststelling van het gewestplan Veurne-Westkust, in zover het plan de percelen betreft gelegen te Koksijde en kadastraal bekend sectie H nr 445 en H 447."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/09/1980
Nummer: 20583
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 29/11/1983
Pagina:14690
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 06/12/1976

Periode van geldigheid van 06/12/1976 tot ...