help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 15 juli 1997 houdende instelling van het kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het kind


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/1997
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/10/1997
Pagina:26297
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/10/1997 tot 01/01/2009
Opmerkingen Advies RvS nr. 26022 werd gegeven bij een voorstel van decreet verwerkt in het parlementair stuk 492 (1996-1997). Na het geven van dit advies werd via stuk 657 (1996-1997) hetzelfde voorstel van decreet opnieuw ingediend met verwijzing naar dit advies. Dit voorstel gaf uiteindelijk aanleiding tot deze tekst. Strikt genomen is er dus geen rechtstreekse band tussen het advies 26022 en het decreet van 15 juli 1997.