help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 15 juli 1997 houdende instelling van het kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het kind


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 15/07/1997
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 07/10/1997
Page:26297
Avis du Conseil d'Etat V
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 17/10/1997 au 01/01/2009
Remarques Advies RvS nr. 26022 werd gegeven bij een voorstel van decreet verwerkt in het parlementair stuk 492 (1996-1997). Na het geven van dit advies werd via stuk 657 (1996-1997) hetzelfde voorstel van decreet opnieuw ingediend met verwijzing naar dit advies. Dit voorstel gaf uiteindelijk aanleiding tot deze tekst. Strikt genomen is er dus geen rechtstreekse band tussen het advies 26022 en het decreet van 15 juli 1997.