help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 betreffende de invoer van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong en van sommige andere voedingsmiddelen uit derde landen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/08/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/09/1997
Pagina:24639
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking