help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971]
Koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/12/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/1977
Pagina:463
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1977

Periode van geldigheid van 01/01/1977 tot ...
Opmerkingen De wijzigingen die bij KB 10/12/1987 in dit besluit werden aangebracht, werden bij KB 13/11/2022 ingetrokken wegens hun onwettigheid, zoals vastgesteld bij een arrest van de Arbeidshof van Brussel. Om een rechtsvacuüm te vermijden, werden deze wijzigingen echter herhaald bij KB 13/11/2022, met ingang van dezelfde datum als die van koninklijk besluit 10/12/1987 en alle wijzigingen die nadien werden aangebracht, blijven behouden krachtens art. 57 van KB 13/11/2022.