help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 juli 1997 betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Fonds voor de beroepsziekten kunnen titularis zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/09/1997
Pagina:24282
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1997

Periode van geldigheid van 01/06/1997 tot 01/12/2004